αλλαγή ώρας εξετάσεων
- Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015 -

Η εξέταση της 21ης Ιανουαρίου αρχίζει στις 9 πμ (αντί 10 πμ).