ΙΑ 43 Η τέχνη του 4ου αι. π.Χ. και των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων

Όλγα Παλαγγιά

Περιγραφή

Επισκόπηση της γλυπτικής του 4ου αι. και των αρχών του 3ου καθώς και των τοιχογραφιών των Μακεδονικών τάφων.

Ημερολόγιο