Αξιολόγηση μαθήματος
- Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 -

Αγαπητοί φοιτητές μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://survey.uoa.gr/

L466817 να κάνετε login με τους κωδικούς σας και να συμπληρώσετε το ερωτηματο

λόγιο αξιολόγησης του μαθήματος.