ΙΙ 120 - Τρίτη, 11η Ιανουαρίου
- Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 -

Ο σύνδεσμος για να έχετε πρόσβαση στην τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος, η οποία θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη, 11η Ιανουαρίου, από 12 00 έςως 14 00, είναι ο ακόλουθος:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m2e15ba256a8d6bd306a27e1bbbb23cc8

Π. Κονόρτας

Αν. Καθηγητής