εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών
- Πέμπτη, 09 Ιουνίου 2022 -

Οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα ΙΙ88 θα εξεταστούν προφορικά στο γραφείο του Ε. Χατζηβασιλείου (αρ. 403) την Τρίτη 28 Ιουνίου, ώρες 15.00-17.00