Μουσείο
- Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 - 2:13 μ.μ. -

Δυστυχώς η επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο στις 30/11 ματαιώνεται λόγω αδυναμίας των υπευθύνων, επομένως το σεμινάριο θα διεξαχθεί κανονικά.

Μαρία Ντούρου