ΣΙ51 Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου

Περιγραφή

Οι Δυτικοί στην ανατολική Μεσόγειο την περίοδο των σταυροφοριών

Θέμα του σεμιναρίου (ΣI51) είναι η πολιτική που άσκησαν οι δυτικές δυνάμεις στην ανατολική Μεσόγειο την εποχή των σταυροφοριών και η οργάνωση των νέων ηγεμονιών που ιδρύθηκαν στο χώρο (βασίλειο Ιερουσαλήμ, βασίλειο Κύπρου, κτήσεις Ρωμανίας). Ιδιαίτερα εξετάζονται οι νέοι θεσμοί που εισήχθησαν από τη Δύση (λατινική εκκλησία, διοίκηση, φεουδαλικό δίκαιο, εμπορικές τεχνικές), οι πολιτιστικές επιρροές και η συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες προκειμένου να δοθεί σφαιρική εικόνα της κατάστασης που διαμορφώθηκε στο μεσογειακό χώρο αυτή την εποχή.  Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα μελετώντας δυτικές πηγές (αρχειακές και φιλολογικές) και δευτερογενή βιβλιογραφία να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν την κατάσταση στη δυτική Ευρώπη, την εγκατάσταση των Δυτικών στην Ανατολή, τους νέους θεσμούς, τη καθημερινή ζωή και τις αλληλεπιδράσεις.

Ημερολόγιο