Οι Εθνικοί Πολεμοι της Ελλάδας (1912 - 1922): Προδημοσίευση
- Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 -

Για όποιον ή όποια ενδιαφέρεται για ελεύθερη ανάγνωση, εκτός της ύλης μελέτης των εξετάσεων, στην κατηγορία "Έγγραφα" θα βρείτε το εξώφυλλο και μια προδημοσίευση στην εφ. Καθημερινή της Κυριακής της νέας μελέτης μου για τους Εθνικούς Πολέμους της Ελλάδας (1912 - 1922).

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης