Προθεσμίες Σεμιναριακών Εργασιών
- Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 -

Σας υπενθυμίζω την παράκλησή μου, να μου αποσταλούν όλες οι υπόλοιπες σεμιναριακές εργασίες έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης