Σεμινάριο της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας

Σπυρίδων Πλουμίδης

Περιγραφή
Το σεμιναριακό μάθημα εξετάζει τη μετάβαση από τη συμβίωση στον ίδιο αστικό και περιαστικό χώρο ανάμεσα σε εθνοπολιτισμικές ομάδες στη συνύπαρξη μεταξύ γειτονικών εθνικών κρατών. Κατ? αρχήν θα προσδιοριστούν οι έννοιες εθνοτικότητα, εθνικισμός, έθνος και μειονότητα και θα επισημανθούν οι διαφορετικές τυπολογίες του εθνικισμού και οι φάσεις εξέλιξης του εθνικού κινήματος στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια θα εξεταστούν η μειονοτική προστασία στην Ευρώπη από τον 16ο αιώνα μέχρι το Συνέδριο της Βιέννης (1815), οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις και οι Εθνικοί Κανονισμοί (1839-1876), το «μοντέλο» εθνοτικής συμβίωσης της Ανατολικής Ρωμυλίας (1878-85) και της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας (1898-1912), οι Συνθήκες Ειρήνης των Παρισίων και το σύστημα μειονοτικής προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, η «κοινωνική ληστεία» και η μεταχείριση των σλαβοφώνων στην Ελλάδα και το εθνικό μοντέλο της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας. Η φυσική παρουσία και η συμμετοχή στο σεμινάριο καθώς και η παρουσίαση
Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Συνολική διάρκεια: 26 δίωρες συναντήσεις. Εβδομαδιαία διάρκεια: 4 ώρες/2 ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές επί της ύλης του σεμιναρίου. Σχετική βιβλιογραφία θα επισημανθεί κατά την πρώτη συνάντηση. Οι φοιτητές θα κληθούν να μελετήσουν ξενόγλωσση βιβλιογραφία και να επεξεργαστούν θεωρητικές έννοιες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Η παρουσίαση των «ελεύθερων σεμιναριακών εργασιών» είναι υποχρεωτική. Επικοινωνία: sploum@otenet.gr, sploumid@arch.uoa.gr

Ημερολόγιο