Αξιολόγηση μαθήματος.
- Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 - 12:37 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου σεμιναριακού μαθήματος "Εθνοτική συμβίωση και μειονότητες σε Ελλάδα και Βαλκάνια" (κωδ. ΣΙ 135). Το link είναι: https://survey.uoa.gr/L237423

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση ξεκινά σήμερα (25 Μαΐου 2020) και λήγει στις 30 Ιουνιου. Υπενθυμίζω ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων,

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης