Σημειώσεις Μαθημάτων και Βεβαιώσεις
- Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014 - 12:00 π.μ. -

Οι κ. Νοδάρου και Ρούμπου έχουν πλέον αναρτήσει στα έγγραφα του μαθήματος τις σημειώσεις των παραδόσεών τους καθώς και μερικά ενδεκτικά άθρα και εργασίες, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για το αντικείμενο.

Για βεβαιώσεις παρακολούθησης των ελεύθερων σεμιναρίων θα πρέπει πρώτα να μου αποστείλετε μήνυμα με τό όνομα και τον ΑΜ μητρώου σας, και κατόπιν να περάσετε να τις παραλάβετε μετά τις γιορτές (από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και μετά) από το γραφείο του Τομέα Αρχαιολογίας (κυψέλη 405).