Φροντιστήριο: Αρχαιο-υλικά (Κεραμική και Μεταλλουργία)

Ε. Νοδάρου-Μ. Ρούμπου-Μ. Γεωργακοπούλου-Μ. Καταπότης-X. Τσέλιος

Περιγραφή

Ελεύθερο σεμινάριο με θέμα τη μελέτη της αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας και μεταλλουργίας, καθώς και των μεθόδων ανάλυσής τους.

 

Χειμερινό εξάμηνο: οι βασικές αρχές της κεραμικής τεχνολογίας και οι αναλυτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη διερεύνηση της προέλευσης και της τεχνολογίας κατασκευής της αρχαίας κεραμικής, καθως και του οργανικού περιεχομένου των αγγείων. Διδάσκοντες: Ελένη Νοδάρου, Μαρία Ρούμπου.

 

Εαρινό εξάμηνο: οι βασικές αρχές της μεταλλουργικής διαδικασίας και οι αναλυτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για τη διερεύνηση της τεχνολογίας κατασκευής της αρχαίων μεταλλικών αντκειμένων. Διδάσκοντες: Μυρτώ Γεωργακοπούλου, Μιχάλης Καταπότης, Χάρης Τσέλιος.

 

Για το χεμερινό εξάμηνο 2011-12 τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Πέμπτη 10.00-11.30 στην αίθουσα του Μουσείου. Έναρξη παραδόσεων Πεμπτη 3 Νοεμβρίου 2011.

Ημερολόγιο