ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2017-2018 - ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
- Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018 - 9:26 μ.μ. -

Σχετικά με το μεταπτυχιακό σεμινάριο του έτους 2017-2018

και τις ώρες υποδοχής των φοιτητών

μπορείτε να ενημερώνεστε από το arch.658 -

- Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ‘Νίκος Οικονομίδης’.