ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (τελευταία υπενθύμιση)
- Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 - 9:26 μ.μ. -

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει αυτό

ή άλλο βυζαντινό σεμινάριο,

είτε κατά το παρελθόν είτε προσφάτως,

μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν

δύο τόμους του περιοδικού Ἑῶα και Ἑσπέρια,

προσφορά της Εταιρείας Έρευνας των Σχέσεων

του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με την Δύση.

 

Η παραλαβή, προσωπικά ή από εκπρόσωπό σας,

θα γίνεται από το γραφείο μου (κυψέλη 401, τηλ. 210-7277447).

 

Πρώτη ημέρα διανομής είναι η Πέμπτη 25-10-2018, μετά τις 12.

 

Μπορείτε να μου γράψετε ( tmaniati@arch.uoa.gr )

για να μάθετε την επόμενη ημέρα διανομής.

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη