Γεωαρχαιολογία

Ανακοινώσεις

Φοιτητές για Ανασκαφή
- Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013 - 12:00 π.μ. -

 

Φοιτητές για Ανασκαφή

Από 1ης Σεπτεμβρίου έως και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πραγματοποιείται  ανασκαφή στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ανασκαφέα Δρ Ε. Κόρκα στο ekorka@culture.gr

ΛΚ

τές για Ανασκαφή