Γεωαρχαιολογία

Λίλιαν Καραλή

Περιγραφή
Η συμβολή των Επιστημών της Γης στην κατανόηση του περιβάλλοντος και των ευρημάτων των αρχαιολογικών θέσεων.

Ημερολόγιο