Γεωαρχαιολογία

Ανακοινώσεις

Βαθμοί ΠΡΟΣΟΧΗ
- Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015 - 12:00 π.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές,

 σας πληροφορώ ότι μόνο οι ακόλουθοι έξι φοιτητές θα βαθμολογηθούν τώρα, οι οποίοι έγραψαν το τεστ, έκαναν προφορική παρουσίαση και κατέθεσαν γραπτή εργασία:

Ιουλία Μπούζα,

Νικόλαος Μιχελιδάκης,

Θωμάς Ιωσηφίδης,

Κλάγκου Φωτεινή,

Μαυρουδή Φρίξια,

Νερατζούλα Πρασίδη.

Όσοι από τους λοιπούς φοιτητές πληρούν τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρακαλούνται να μου παραδόσουν τις εργασίες τους μέχρι τις 20 Αυγούστου (όπως είχαμε κανονίσει στην αίθουσα).

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ