Μάρτιος 2009
Διάλεξη 1: Εισαγωγή   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2009 - 9:00 π.μ.
Μάιος 2008
Tεχνικές της συμπεριφοριστικής θεραπείας: Η κληρονομιά των θεωριών μάθησης   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008 - 9:00 π.μ.
Απρίλιος 2008
Διάλεξη 4: Η συμβολή του έργου του Skinner   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008 - 11:58 μ.μ.
Διάλεξη 3: Η συνεισφορά των Watson, Thorndike και Guthrie   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008 - 9:04 π.μ.
Μάρτιος 2008
Διάλεξη 2: Κεντρικά σημεία των Θεωριών μάθησης και η συνεισφορά του Pavlov   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008 - 9:00 π.μ.