Απρίλιος 2024
σεμινάριο κατεύθυνσης Κ5 Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (Σ. Γαρδέλης)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 11:00 π.μ.
σεμινάριο κατεύθυνσης Κ3 Φυσική Περιβάλλοντος (Ε. Φλόκα)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 - 11:00 π.μ.
σεμινάριο κατεύθυνσης Κ4 Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Σ. Στυλιάρης)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 11:00 π.μ.
σεμινάριο κατεύθυνσης Κ2 Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός (Α. Μουστάκας)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 - 11:00 π.μ.
Μάρτιος 2024
σεμινάριο κατεύθυνσης Κ1 Αστροφυσική (Θ. Αποστολάτος)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 - 11:00 π.μ.