Απρίλιος 2024
σεμινάριο κατεύθυνσης Κ5 Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης (Σ. Γαρδέλης)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 11:00 π.μ.