Μάιος 2020
ΜΑΘΗΜΑ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ   
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 - 12:00 μ.μ.

Επικ. Καθηγητή κ. Ανδρέας Αλεξάνδρου. Τα στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή zoom.us είναι :

URL: https://us04web.zoom.us/j/75219612617?pwd=NlJIM05kc1B0Nmc5bE9RUHNkRUJqdz09

Password: 5KbGhV