Ιουνίου 2007
Μάθημα 17: Αναλυτικές τεχνικές: ένα ασυμπτωτικό αποτέλεσμα, άθροιση σε δείκτες που ακολουθούν αριθμητική πρόοδο. Εφαρμογές.   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007 (Ώρα: 10:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 4.2-4.3, σελίδες 85-95.  Αναλυτικές τεχνικές στις πιθανογεννήτριες. Ένα ασυμπτωτικό αποτέλεσμα και εφαρμογές. Άθροιση σειρών μόνο για δείκτες που σχηματίζουν αριθμητική πρόοδο. Εφαρμογές: Ένα πρόβλημα ροής επιτυχιών, η σύνθετη Poisson διαδικασία μετανάστευσης που υπόκειται σε ολικές καταστροφές.