Ιουνίου 2007
Μάθημα 16: Πιθανογεννήτριες σε μερικώς άγνωστή ρητή μορφή, το Θ. Rouche και εφαρμογές   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 4.1, σελίδες 76-84. Προσδιορισμός άγνωστων παραμέτρων που εμφανίζονται σε πιθανογεννήτριες σε ρητή μορφή με χρήση του Θ. Rouche. Εφαρμογή: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με ομαδικές αφίξεις και ομαδικές αναχωρήσεις.