Μαΐου 2007
Μάθημα 14: Πιθανογεννήτριες σε γνωστή ρητή ή εκθετική μορφή, ακριβείς εκφράσεις και αναδρομικές σχέσεις   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 3.1, 3.3, σελίδες 49-57, 71-75. Μελέτη πιθανογεννητριών που εκφράζονται σε απόλυτα γνωστή ρητή ή εκθετική μορφή. Εξαγωγή ακριβών εκφράσεων και αναδρομικών σχέσεων. Εφαρμογές: Το πρόβλημα της συλλογής κουπονιών, η Μ^Χ/Μ/1 ουρά, η σύνθετη διαδικασία Poisson, η M^X/M/infinity ουρά.