Μαΐου 2007
Μάθημα 11: Εισαγωγή στην τυπική θεωρία των γεννητριών - Μέρος α'   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Παρασκευή, 11 Μαΐου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 2.1, σελίδες 30-38. Οι τρεις οπτικές για τις γεννήτριες (αλγεβρική, αναλυτική, πιθανοθεωρητική). Δακτύλιος τυπικών γεννητριών, σύνθεση γεννητριών, πολλαπλασιαστικός και συνρτησιακός αντίστροφος, τυπική παράγωγος, τυπικές διαφορικές εξισώσεις, τυπική εκθετική γεννήτρια.