Μάιος 2007
Μάθημα 10: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος γ'   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 9 Μαΐου 2007 - 11:00 π.μ.

Προσδιορισμός των κατανομών του μέγιστου πλήθους παρόντων πελατών σε μια περίοδο συνεχούς λειτουργίας και του χρόνου παραμονής στο σύστημα στη Μ/Μ/1 ουρά με χρόνους εκκίνησης.