Μαΐου 2007
Μάθημα 10: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος γ'   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 09 Μαΐου 2007 (Ώρα: 11:00)

Προσδιορισμός των κατανομών του μέγιστου πλήθους παρόντων πελατών σε μια περίοδο συνεχούς λειτουργίας και του χρόνου παραμονής στο σύστημα στη Μ/Μ/1 ουρά με χρόνους εκκίνησης.