Μαΐου 2007
Μάθημα 9: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος β'   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Παρασκευή, 04 Μαΐου 2007 (Ώρα: 11:00)

Προσδιορισμός των κατανομών της διάρκειας και του συνολικού πλήθους εξυπηρετηθέντων πελατών σε μια περίοδο συνεχούς λειτουργίας στη Μ/Μ/1 ουρά με χρόνους εκκίνησης.