Μαΐου 2007
Μάθημα 8: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος α'   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 02 Μαΐου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 5.2, σελίδες 101-104. Περιγραφή της M/M/1 ουράς με χρόνους εκκίνησης. Στάσιμη κατανομή πλήθους πελατών σε συνεχή χρόνο, σε στιγμές αφίξεων, αναχωρήσεων και ενεργοποιήσεων του υπηρέτη.