Απριλίου 2007
Μάθημα 6: Μελέτη της Μ/Μ/1 ουράς με γραμμικές εξισώσεις διαφορών - Μέρος α'   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 (Ώρα: 11:00)

Περιγραφή της M/M/1 ουράς. Στάσιμη κατανομή πλήθους πελατών σε συνεχή χρόνο, σε στιγμές αφίξεων και αναχωρήσεων. Η κατανομή της διάρκειας, του συνολικού πλήθους εξυπηρετηθέντων πελατών και του μέγιστου πλήθους παρόντων πελατών σε μια περίοδο συνεχούς λειτουργίας. Η κατανομή του χρόνου παραμονής ενός πελάτη υπό τις πειθαρχίες ουράς First-Come-First-Served, Last-Come-First-Served και Service-In-Random-Order.