Μαρτίου 2007
Μάθημα 3: Συσχέτιση Μαρκοβιανών Αλυσίδων Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 1.2, σελίδες 11-29 και Καποδίστρια (2006) 1.2, σελίδες 15-30.