Μάρτιος 2007
Μάθημα 1: Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 - 11:00 π.μ.

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 1.2, σελίδες 11-18 και Καποδίστρια (2006) 1.2, σελίδες 15-23.