Μαρτίου 2007
Μάθημα 1: Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 (Ώρα: 11:00)

Σημειώσεις: Κάντα (2006) 1.2, σελίδες 11-18 και Καποδίστρια (2006) 1.2, σελίδες 15-23.