Απρίλιος 2018
Παρουσιάσεις PowerPoint (Εργαστηριακό Σεμινάριο)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 - 9:00 π.μ.
Παρουσιάσεις PowerPoint (Εργαστηριακό Σεμινάριο)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 - 9:00 π.μ.
Μάρτιος 2018
Παρουσιάσεις PowerPoint (Εργαστηριακό Σεμινάριο)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 - 9:00 π.μ.
Παρουσιάσεις PowerPoint (Εργαστηριακό Σεμινάριο)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 - 9:00 π.μ.
Οκτώβριος 2017
Ψηφιακός Γραμματισμός 25/10/17   (Διάρκεια: 3:00 ώρες)
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 - 10:20 π.μ.