Παρουσιάσεις PowerPoint (Εργαστηριακό Σεμινάριο)

Περικλής-Ιωάννης Χατζόπουλος

Περιγραφή

Δημιουργία και μορφοποίηση λειτουργικών παρουσιάσεων PowerPoint. Αυτό το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τόσο κανόνες σύνθεσης παρουσιάσεων, όσο και ενσωμάτωσης στις παρουσιάσεις αυτές στοιχείων όπως εικόνα, βίντεο, και ήχος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -