Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Ιουνίου 2021
Μάθημα 10 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μαΐου 2021
Μάθημα 9 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μάθημα 8 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 (Ώρα: 13:00)
Απριλίου 2021
Δεν έγινε μάθημα   
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μάθημα 7 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μαρτίου 2021
Μάθημα 6 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μάθημα 5 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μάθημα 4 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μάθημα 3 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μάθημα 2 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης     (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Φεβρουαρίου 2021
Μάθημα 1 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης     (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 (Ώρα: 13:00)
Μαΐου 2017
Μάθημα 11   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)
Δεν έγινε μάθημα (λόγω των φοιτητικών εκλογών)   
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 10   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 9   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 8   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)
Απριλίου 2017
Μάθημα 8   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 7   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μαρτίου 2017
Μάθημα 6 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 5(Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 4 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 3 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Μάθημα 2 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)
Φεβρουαρίου 2017
Μάθημα 1 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 (Ώρα: 11:15)