Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Ιούνιος 2021
Μάθημα 10 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάιος 2021
Μάθημα 9 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάθημα 8 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 - 1:00 μ.μ.
Απρίλιος 2021
Δεν έγινε μάθημα   
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάθημα 7 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάρτιος 2021
Μάθημα 6 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάθημα 5 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάθημα 4 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάθημα 3 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάθημα 2 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης     (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Φεβρουάριος 2021
Μάθημα 1 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης     (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 1:00 μ.μ.
Μάιος 2017
Μάθημα 11   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 - 11:15 π.μ.
Δεν έγινε μάθημα (λόγω των φοιτητικών εκλογών)   
Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 10   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 9   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 8   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017 - 11:15 π.μ.
Απρίλιος 2017
Μάθημα 8   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 7   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάρτιος 2017
Μάθημα 6 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 5(Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 4 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 3 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017 - 11:15 π.μ.
Μάθημα 2 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017 - 11:15 π.μ.
Φεβρουάριος 2017
Μάθημα 1 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 ώρες)
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 - 11:15 π.μ.