Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Ιουνίου 2021
Μάθημα 10 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 (Ώρα: 13:00)

Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων(σε Υπερκύβο και σε Πλέγμα):  Αλγόριθμος Cannon. 

Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πίνακα επί Διάνυσμα (με διαφορετικούς διαχωρισμούς).