Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαΐου 2021
Μάθημα 9 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 (Ώρα: 13:00)

Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων σε Υπερκύβο (Αλγόριθμος, Παράδειγμα).