Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2021
Μάθημα 6 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)

Παράλληλοι μέθοδοι Παραγοντοποίησης LU και WZ. Παράλληλη Αναστροφή nxn Πίνακα με p=O(n^2) επεξεργαστές.