Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2021
Μάθημα 5 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)

(συνέχεια) Παράλληλες μορφές της μεθόδου τριγωνοποίησης Gauss(GΕ).  Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan(GJ): Μορφή ΚIJ. Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Huard(HU): Μορφές 1) Στήλες-Γραμμές και 2) Στήλες-Στήλες.

 

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Huard(HU).  Παράλληλες μορφές της μεθόδου τριγωνοποίησης Gauss(GΕ).