Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2021
Μάθημα 4 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)

Υλοποίηση της μεθόδου GJ (μορφή KJI) σε πολυεπεξεργαστή τύπου Υπερκύβου.  Παράλληλες μορφές της μεθόδου τριγωνοποίησης Gauss(GΕ).