Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2021
Μάθημα 3 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan(GJ): Μορφή JKI. Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Huard(HU): Μορφές 1) Στήλες-Γραμμές και 2) Στήλες-Στήλες.