Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2021
Μάθημα 2 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης     (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 (Ώρα: 13:00)

(συνέχεια)Ανάλυση Παραλληλίας με τη βοήθεια της θεωρίας των Γράφων(Graphs). Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan. Μορφή KJI.