Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Φεβρουαρίου 2021
Μάθημα 1 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι) Επικ. καθηγ. Φ. Τζαφέρης     (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 (Ώρα: 13:00)

Περιγραφή του μαθήματος.   Εισαγωγή: Σειριακός(ακολουθιακός) και Παράλληλος αριθμητικός αλγόριθμος. Ανάλυση Παραλληλίας με τη βοήθεια της θεωρίας των Γράφων(Graphs).