Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαΐου 2017
Μάθημα 11   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων(σε Υπερκύβο και σε Πλέγμα):  Αλγόριθμος Cannon. 

Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πίνακα επί Διάνυσμα(σε μονοδιάστατο πίνακα (llnear array) και σε δένδρο(tree)): Αλγόριθμοι.