Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαΐου 2017
Μάθημα 8   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 03 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλη Αναστροφή nxn Πίνακα με p=O(n^2) επεξεργαστές.