Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Απριλίου 2017
Μάθημα 8   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Σύγκριση Παράλληλων μορφών Gauss-Jordan και Huard(HU).  Παράλληλοι μέθοδοι Παραγοντοποίησης LU και WZ.