Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Απριλίου 2017
Μάθημα 7   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Huard(HU).  Παράλληλες μορφές της μεθόδου τριγωνοποίησης Gauss(GΕ).