Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2017
Μάθημα 6 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan(GJ):  Μορφή ΚIJ.  Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Huard(HU):  Μορφές 1) Στήλες-Γραμμές και 2) Στήλες-Στήλες.