Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2017
Μάθημα 4 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)

Παράλληλες μορφές της μεθόδου διαγωνοποίησης Gauss-Jordan.  Μορφή KJI