Παράλληλοι Αλγόριθμοι (M128 (ΠΜΣ 561))

Ημερολόγιο

Μαρτίου 2017
Μάθημα 3 (Παράλληλοι Αριθμητικοί Αλγόριθμοι)   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:15)

(συνέχεια)Ανάλυση Παραλληλίας με τη βοήθεια της θεωρίας των Γράφων(Graphs).  Παράλληλη  μέθοδος Διαγωνοποίησησς Jordan(Εισαγωγή).